Clubreglement

REGLEMENT OUTDOORTENNIS

1. STREEFDOEL

Dit reglement wil de kans bieden aan de leden en occasionele gebruikers om in een gezellige en sportieve sfeer te tennissen.

Lidmaatschap is enkel verplicht indien men wil gebruik maken van de tennisvelden. Bezoekers van bar en restaurant dienen geen lid te zijn of worden. Leden van OTC kunnen barkaart aanvragen waarmee korting verkregen wordt voor dranken in de bar.

2. LIDMAATSCHAP

Leden betalen hun lidkaart en de verplichte VTV-federatiekaart. Lidgelden dienen betaald te worden VÓÓR de eerste betreding van de tennisvelden. De federatiekaart verzekert de leden tegen lichamelijke ongevallen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Een VTV-kaart kan door iedereen op het secretariaat aangevraagd worden. Let wel, deze verzekering werd afgesloten door de VTV(Vlaamse Tennis Vereniging) en niet door OTC. OTC draagt hierin dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. We helpen u wel bij de start van administratieve behandeling na een ongeval.

Het zomerseizoen outdoor start begin april (eerste zaterdag van Paasvakantie) en eindigt, naargelang de weersomstandigheden, ongeveer half oktober.

3. ABONNEMENTEN

– Abonnements- en huurprijzen zijn te verkrijgen op het secretariaat en op onze website (www.ostendtennis.be). Vooraleer een terrein kan gereserveerd en/of betreden worden, dient het lid- of huurgeld vereffend te zijn op het secretariaat of via overschrijving. Bij niet betaling vóór het betreden van het terrein wordt huur + boete(€12,5) aangerekend.

Het spelen via het huren van een terrein door een persoon wordt beperkt tot 5 uren per seizoen of een periode van 2 weken. Daarna wordt verondersteld dat deze persoon zich lid maakt van de club.

– OTC-leden kunnen tijdens zomerperiode (1 april-15 sept) gratis gebruik maken van onze 4 indoortennisterreinen. Wel dient rekening gehouden te worden dat steeds voorrang gegeven wordt aan OTC-organisaties of OTS-lessen en dat reservaties hierdoor geannuleerd kunnen worden door bestuur of OTS.

4. RESERVATIES

  • Reserveren gebeurt via het VTV-reserveringssysteem (www.vtv.be) en kan op gelijk welke computer met internetverbinding gebeuren na betaling abonnement.
  • Elk lid mag per dag 2 uren reserveren. Vrije terreinen kunnen door OTC-leden steeds ingenomen worden.
  • Men kan tot 7 dagen vóór speeldatum reserveren.
  • Men kan 3 reservaties “lopende” hebben. Dit om iedereen genoeg speelkansen te geven.
  • Bedrieglijk reserveren (bv de naam van iemand anders gebruiken, met of zonder zijn toestemming) kan leiden tot schrapping zonder enige vorm van schadeloosstelling.
  • Wanneer u een terrein gereserveerd hebt, en u toch niet kan spelen, moet dit terrein opnieuw vrij gegeven worden zodat iemand anders kan reserveren.
  • OTC-activiteiten en OTS-lessen hebben steeds voorrang. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het reservatieschema te wijzigen voor organisatorische doeleinden, zoals interclubwedstrijden, tornooien, herstellingen, terreinonderhoud, onbespeelbaarheid, etc.

5. ONDERHOUD en ORDE van COMPLEX EN VELDEN

– Van elke speler wordt verwacht de netheid van het complex, de terreinen, de omkleedruimten, het sanitair en de parking te respecteren. Ieders medewerking daartoe wordt verondersteld! Flesjes, glazen, blikjes, stoelen enz. worden niet op de terreinen, op het gras of in het park achtergelaten, maar in de daartoe bestemde afvalbakken. Bij het niet respecteren van deze regel kan het bestuur ingrijpen en een sanctie, naar eigen beoordeling, treffen. Deze kan, bij herhaaldelijke feiten, oplopen tot schrapping van de ledenlijst zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.

– Na elke tennispartij wordt het terrein geveegd.

– Bij droogte worden de terreinen door de gebruikers GESPROEID VÓÓR en NA ELK SPEELUUR. Door deze handelingen zullen de terreinen langer in goede staat blijven, tot ieders plezier.

– Op het tennisterrein wordt een correct gedrag verwacht zodat andere spelers niet gestoord worden (roepen, racket smijten, vloeken, …)

– douches zijn open van 9.00 tot 22.30. Bij het verlaten van de vestiaires moeten, als u de laatste bent, de LICHTEN GEDOOFD worden.

6. KLEDIJ

– Behoorlijke tenniskledij en tennisschoenen op het terrein zijn verplicht.

– Spelen met ontbloot bovenlijf is verboden.

7. EHBO

– Een EHBO-kit is beschikbaar in het clubhuis.

8. TENNISLESSEN

-Zonder uitdrukkelijk akkoord van het bestuur, is het niet toegestaan om tennisles te geven.

-Meer informatie over tennislessen is verkrijgbaar bij OTS (Sidney Van Lauwe of OTC-site) of secretariaat.

9. PARKING

Gebruikers van de parking worden geacht de aangeduide rijrichtingen te respecteren en de wagens in de voorziene parkeerzones te stationeren. Respecteer ook de grasperkjes.

De toegang tot de parking is geautomatiseerd. Een parkeerkaart kan aangekocht worden in het secretariaat en is 1 jaar geldig. Er wordt met een wachtlijst gewerkt. Indien u een parkeerkaart wenst, dient u dit PER MAIL aan te vragen aan de club.  De kaarten zijn STRIKT PERSOONLIJK.

10. Het is verboden te fietsen, skaten e.d. in het complex

11. Honden zijn enkel toegelaten AAN de leiband. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verwijderen van de uitwerpselen

12. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens meegedeeld aan OTC zullen vertrouwelijk behandeld worden. OTC zal deze wel intern gebruiken om te communiceren met alle leden of leden met elkaar in contact te laten brengen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk melden.

13.VERANTWOORDELIJKHEID en RESPECT

– De N.V.Ostend Tennisclub is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal. Waardevolle voorwerpen worden niet onbeheerd achtergelaten in de kleedkamers. Leden en occasionele bezoekers, die schade veroorzaken, worden daarvoor vervolgd. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, al dan niet vergezeld. Indien nodig kan het bestuur dit reglement aanpassen. Wijzigingen en/of aanpassingen worden op de infoborden bekendgemaakt. Niet voorziene voorvallen worden door het bestuur beslecht.

– We verwachten van alle leden en bezoekers van OTC een verantwoordelijk gedrag ten opzichte van milieu en natuur, en een respectvol gedrag tegenover elkaar.

14.SUGGESTIE

Ongemakken, schade, opmerkingen enz kunnen steeds gemeld worden op het secretariaat of via mail (ostend.tennisclub@pandora.be). Positieve voorstellen allerhande worden met de meeste aandacht onderzocht.

We zijn ervan overtuigd dat respect en vriendelijkheid voor elkaar, de terreinen en het complex het tennisplezier nog zal doen toenemen!!

We wensen dan ook iedereen heel veel tennisplezier toe op onze prachtige club!