Interclub

INTERCLUB: BELANG EN TAAK VAN DE PLOEGKAPITEIN
Velen onder jullie spelen al jaren interclub, voor anderen is het misschien de eerste keer. De meeste mensen zijn terecht zeer lovend over deze competitie, die ingericht wordt in samenwerking met de Vlaamse Tennis Vereniging (VTV).

Om maximaal te kunnen genieten van de ontmoetingen moeten echter een aantal afspraken gemaakt worden.

Eerst en vooral is er het grote belang van de kapitein. Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de ploeg en ook het aanspreekpunt van de club. Wij, als club, willen de leden die deze taak op zich nemen zoveel mogelijk helpen in zijn of haar taak.

Een start is alvast deze leidraad.

Taken van de ploegkapitein (en medespelers):

Enkel spelers waarvan het lidgeld volledig werd betaald mogen interclub spelen

– VÓÓR AANVANG VAN DE COMPETITIE

–          de ploegkapitein moet een ploeg samenstellen. Deze kan bestaan uit een aantal vaste spelers, maar er moeten ook een aantal reservespelers zijn (nuttig bij kwetsuren of afwezigheden). De kapitein moet al deze namen doorgeven aan de club. Enkel die spelers die ingeschreven worden door de club, en dus hun lidgeld betaald hebben, vóór aanvang van de Interclubcompetitie kunnen volgens de VTV-reglementen meespelen.  Toevoegingen aan de interclublijsten zijn mogelijk tot 15 juni 2012.

– VÓÓR DE INTERCLUBONTMOETING

Voor het begin van de enkelmatchen: controleren of de juiste mensen tegen elkaar spelen (1e man/vrouw tegen 1e man/vrouw van de tegenstander, 2 tegen 2, 3 tegen 3 …).  Dit om te vermijden dat er fouten gebeuren (verantwoordelijkheid kapitein !! Niet de interclubleider !!) en zo forfaits (en boetes !!) vermijden.

–          Aanvangsuren ontmoetingen tenzij anders vermeld in de uitnodiging

DAG Aanvang ontmoeting Aanvang wedstrijden Categorieën
Dinsdag tussen 10u30 en 14u30 D60-DH60-DD50-DG50/60
Woensdag 13:45 14:00 J/M 9 en J/M 10
14:45 15:00 M12 – J12
Donderdag 13:45 14:00 D50-H55-H60-H65
Zaterdag 8:45 9:00 M14-M16-J14-J16
13:45 14:00 Dames-H35-H45
Zondag 9:15 9:30 H (6 spelers) en H (4 spelers) afd.1-2-3-4
13:45 14:00 H (4 spelers) af. 5-6-7  D30-D40

 

–          op verplaatsing

 • haalt uitnodiging (met info over reisroute, aanvangsuur, ballen, enz)  van ontvangende ploeg af in het secretariaat
 • spreekt met teamleden af voor vervoer en tijd van vertrek en dus van aankomst (= minstens 15 minuten vóór aanvang ontmoeting)
 • is in het bezit van:
  • ploegsamenstelling ( eventueel met vermelding naam coach en kapitein op VTV-interclubformulier (af te halen op secretariaat)
  • kopie van officiële inschrijvingslijst
  • federatie- en identiteitskaarten (of informeert of alle teamleden dit bij zich hebben)

–          thuis

 • de volledige ploeg is aanwezig 15 minuten vóór aanvang ontmoeting
 • geeft ploegsamenstelling door aan interclubleider

TIJDENS INTERCLUBONTMOETING

–          bij problemen informeren bij interclubleider

–          geregeld eindresultaten enkels en dubbels aan interclubleider meedelen

–          NA alle enkelspelen en VÓÓR aanvang der dubbels

 • Alle resultaten meedelen aan interclubleider
 • Informeren en aangeven hoeveel “eters”  bij thuis- EN bezoekende ploeg aanwezig zullen blijven en doorgeven aan de interclubleider
 • Afrekenen voor ballen en maaltijden
 • Samenstelling der dubbels meedelen

PS: voor interclub op zondag gelieve bij aanvang van 3de wedstrijd het aantal eters mee te delen aan de interclubleider.

ONDERBROKEN ONTMOETINGEN

Bv door regenweer

Categorieën Speeldag op Ontmoeting af te werken (ten laatste) op
D60-DH60-DD50-DG50/60 Dinsdag Zondag
J/M 9,  10 & 12 Woensdag Maandag
D50-H55-H60-H65 Donderdag Dinsdag
J/M 14&16, Dames, H35-H45 Zaterdag Donderdag
Heren, D30 & D40 Zondag Vrijdag

NA LAATSTE DUBBELSPEL

–          Onmiddellijk resultaat van alle dubbels meedelen aan interclubleider. Kapitein van ontvangende en bezoekende ploeg tekenen af.

–          Beide kapiteinen spreken, onmiddellijk na ontmoeting, MET BAR af wanneer kan gegeten worden en houden zich aan het afgesproken uur. Dit om te helpen bij de organisatie van de keuken.

–          Ploegen die op verplaatsing speelden geven zo snel mogelijk afgetekend wedstrijdblad af aan secretariaat.

Bij moeilijkheden vóór of tijdens interclubontmoetingen (zeker ook tijdens verplaatsingen) is het aan te raden steeds contact op te nemen met de interclubleider van OTC. Deze zal meer uitleg kunnen verschaffen over de geldende reglementen!  Tel.nr. Mieke: 0486/83 63 13

Tijdens het zomerseizoen is het secretariaat (059 70 21 70) steeds open in de weekdagen van 10:00 tot 12:00 en van 17:30 tot 19:00, de zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur. Tijdens de interclubontmoetingen is er steeds een interclubleider aanwezig.

Reglement maaltijden interclub

–          Gewestelijke reeksen zaterdag en nationale reeksen:

 • Iedere deelnemer aan de ontmoeting krijgt een kopje koffie aangeboden door de club. Het koffiebonnetje is enkel geldig op dag van de interclub zelf, vóór 18u00.
 • Er wordt voor het eten 5,00 euro betaald per OTC-speler en tegenspeler die blijft eten + voor de 4 dozen nieuwe officiële ballen 7,00 euro per doos.
 • Supporters kunnen mee-eten aan tafel mits rechtstreekse reservatie en betaling met de bar. (aan de prijs van de kaart)

–          Gewestelijke reeksen zondag:

 • Iedere deelnemer aan de ontmoeting krijgt een kopje koffie aangeboden door de club.  Het koffiebonnetje is enkel geldig op de dag van de interclub zelf, voor 18u00.
 • Er wordt enkel betaald per OTC-lid die blijft eten (5,00 euro pp) + 4 of 6 dozen ballen (aan 7,00 euro per doos).
 • Supporters kunnen mee-eten aan tafel mits rechtstreekse reservatie en betaling met de bar. (aan de prijs van de kaart)

–          Eindronde West-Vlaanderen:

 • Iedere deelnemer aan de ontmoeting krijgt een kopje koffie aangeboden door de club.  Het koffiebonnetje is enkel geldig op de dag van de interclub zelf, voor 18u00.
 • Maaltijden: idem voorrondes, maar de ballen worden voor de thuiswedstrijden door de club geschonken (dienen wel teruggegeven worden aan de interclubleider na de ontmoeting).
 • Supporters: idem voorrondes.

–          Nationale Eindronde gewestelijke en nationale reeksen:

 • Maaltijden en ballen voor de thuiswedstrijden worden door de club geschonken. (Ballen dienen wel terugbezorgd te worden aan interclubleider)
 • Koffie en maaltijden supporters: idem voorrondes.

 

Wij wensen alle deelnemers  een succesrijke en vooral aangename campagne toe!!