Praktische tips onderhoud terreinen

Practische tips om de gravelterreinen in goede staat te houden!!

Iedereen wenst te spelen in de best mogelijke omstandigheden. Daarom deze praktische tips waarmee we elkaar allemaal helpen.

 • Wanneer is een terrein niet bespeelbaar?
 • Als er waterplassen op staan.
 • Als er een vochtige film te zien is op terrein.
 • Als men op het veld afdrukken van de schoenen nalaat. Ga dan niet verder, u beschadigt het terrein.
 • Indien men niet zeker is, laat uw voet van uit de hiel een paar keer op en neer op de grond komen, wordt het vochtig onder de schoen, dan is het veld niet geschikt om te spelen.
 • Bij droog, zonnig weer (en dus droge terreinen) èSPROEIEN
 • Voor én na het spelen (bij echte hitte mag dit ook tijdens de partij!)
 • Best sproeien na het vegen
 • Waarom sproeien?
 • Op een droog veld heeft men meer kans om uit te glijden en zich te kwetsen.
 • Een vochtig terrein speelt comfortabeler, bovendien blijft de structuur van de baan beter behouden.
 • Bij wind waait de droge gravel weg.
  • Kan vervelend zijn (zeker voor de ogen).
  • Kwaliteit van het tennisterrein gaat sterk achteruit.
  • Extra kosten en werk voor de club.
  • Hoe?
 • Op de terreinen van 1 tot en met 8 hebben we automatische sproeiers. Om te starten drukt men één keer kort op de voorziene schakelaar. Als men van oordeel is dat het terrein tijdens het sproeien te nat wordt, kan men het sproeien stoppen door te blijven drukken op de zelfde schakelaar.
 • Op de terreinen van 9 tot en met 14 wordt er handmatig gesproeid. Belangrijk is dat men de sproeier niet naar de grond richt, maar men wat in de hoogte sproeit.

Bij het einde van elke ontmoeting ->VEGEN

Het terrein wordt geveegd met een sleepnet of met een borstel.

 • Hoe?
  • Men sleept het sleepnet/borstel CIRKELGEWIJS van buiten naar binnen, te beginnen aan de buitenrand van de uitloopruimte.
   • Voordelen:
    • De grove gravel blijft beter op het effectieve speelveld wat bevorderlijk is voor de structuur en de waterdoorlatendheid van het veld en dus de speelkwaliteit.
    • Gaat mosbegroeïng van het speelveld tegen.
    • Leg de sleepnetten aan de andere kant van de zitbanken langs weerszijde van de netpalen. Niet op de sproeiers!!
 • VARIA

 TENNISSCHOENEN zijn verplicht!! Andere schoenen, ook loopschoenen, zijn absoluut verboden en beschadigen het terrein ernstig.

 • Merk je een defect op? Is er een lijn los? Een gat in het net? Iets mis met een sleepnet, is er een sproeier die niet goed functioneert enz, meld het aan Ann, Manu, Fré, Gilbert en/of Herbert. Dit kan natuurlijk ook electronisch/telefonisch. Het is in ieders belang dat de club zo snel mogelijk op e hoogte is.
 • Werp de samengedrukte plastiekflesjes, blikjes en dergelijke in de voorziene vuilbak.
 • Er zijn op elk terrein enkelpaaltjes voorzien, laat ze op het bewuste veld liggen en ga geen van een andere veld halen.
 • Op alle velden zijn zitbanken, met de nadruk op zitten ;-).
 • Indien men in de indoorzaal gaat spelen, zorg dat er geen gravel aan de zolen van uw schoenen hangt.
 • De nethoogte wordt elke week gecontroleerd en eventueel aangepast. Dit zelf doen is dus niet nodig.

!!!Bedankt voor de medewerking en veel speelplezier!!!